Трансинс извършва на територията на всичките си площадки дейности по събиране, транспортиране, предварително третиране (балиране, сортиране) и предаване за последващо оползотворяване на отпадъци от пластмаса:

  • пластмасови бутилки;
  • капачки, каси;
  • полиетиленови торби и чували;
  • опаковъчно фолио.

Трансинс разполага с пълното технологично оборудване за рециклиране на пластмаси в една от базите си в гр. Девня. Процесът на рециклиране протича при следната последователност:

  • Събиране на отпадъци от пластмаси – битови и промишлени;
  • Сортиране по вид пластмаса и цвят;
  • Смилане с мелници;
  • Измиване и подсушаване;
  • Екструдиране - пластмасата се стопява, екструдира и със специални гранулатори се нарязва. Така се получава рециклиран пластмасов гранулат, който е готов за повторно използване.