Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване представлява всички електрически и електронни продукти, домакински уреди, осветителна техника. Трансинс извършва дейности по събиране, транспортиране, предварително третиране (разглобяване), шредиране на:

  • Големи домакински уреди;
  • Малки домакински уреди;
  • Информационно- технологично и телекомуникационно оборудване;
  • Потребителски уреди;
  • Осветителни тела;
  • Електрически и електронни средства;
  • Играчки, уреди за спорт и отдих;
  • Медицински уреди (с изключение на всички имплантирани и замърсени продукти);
  • Инструменти за мониторинг и контрол;
  • Автомати.

Трансинс е една от водещите компании в събиране и предаване за последващо оползотворяване на флуоресцентни тръби (луминисцентни лампи).