Трансинс извършва дейности по събиране, транспортиране и предаване за последващо оползотворяване на излезли от употреба гуми на територията на всичките си площадки. Компанията обслужва автосервизи и места за продажба и смяна на гуми.