Трансинс извършва събиране, транспортиране и предаване за последващо оползотворяване на негодни за употреба портативни, автомобилни и индустриални батерии и акумулатори.