Трансинс извършва на територията на всичките си площадки дейности по събиране, транспортиране, предварително третиране (балиране) и предаване за последващо оползотворяване на отпадъци от хартия и картон:

  • вестници и списания;
  • кашони и други хартиени и картонени опаковки;
  • картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
  • хартиени торбички и чували;
  • празни кутии от сокове и мляко.