Трансинс е основана през 1993 г. в гр. Варна, България. С над 20 годишен опит в изкупуването и търговията с отпадъци, днес компанията се радва на водещата си позиция на българския пазар и динамично присъствие на международните пазари.

Трансинс развива дейността си в областта на опазването на околната среда, а именно: разделно събиране, транспортиране, предварително третиране – разкомплектоване, разглобяване, сортиране, шредиране и рециклиране на отпадъци, като това се извършва в съответствие с българското и европейско законодателство и е подкрепено със сертификати по Система за управление на качеството ISO 9001 и Система за управление на околната среда ISO 14001.

Трансинс е експортно ориентирана, като изнася отпадъци за повече от 50 компании, намиращи се навсякъде по света и най-вече за претенциозните пазари в Европейския съюз и Азия. Непосредствената й близост до пристанищата в градовете Варна, Бургас и Русе, улеснява достъпа до тези пазари.

Трансинс си партнира успешно с общините в България в изграждане и развитие на системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми.

Трансинс е член на Българската Асоциация по рециклиране.