Разделното събиране и рециклиране се превърнаха в задължително решение за опазване на природните ресурси и за намаляване замърсяването на околната среда. Въвеждайки разделното събиране на отпадъци в ежедневието си, ние в действителност ставаме отговорни жители на планетата.

Основните отпадъци, които се генерират от домакинствата и промишлеността и с които Трансинс извършва дейности са: